miércoles, 21 de diciembre de 2011

El document presentat a la roda de premsa

Som un grup de persones que vivim a Tortosa o rodalies, sense vinculació política, empresarial ni ideològica comuna. Ens uneix l’ús de la bicicleta com a mitjà de desplaçament  quotidià  o habitual tant per motius laborals com per oci.
En línia amb les actuacions que s’han dut a terme en els darrers anys pels diferents equips de govern municipals, que demostren un augment de la sensibilitat envers les actuacions mediambientals, volem proposar mesures que desenvolupen  i milloren allò que ja s’ha fet. Ara per ara no constituïm una agrupació, però de les nostres converses i reunions van sorgir els següents objectius com a col·lectiu:
 1. Aportar idees i informació per tal de desenvolupar mesures que milloren la seguretat i facen atractiu l’ús de la bicicleta en el medi urbà.
 2. Ésser un interlocutor amb l’administració municipal i promoure l’intercanvi d’idees i informació envers l’ús de la bicicleta a Tortosa. L’objectiu final seria participar o col·laborar en el disseny de la xarxa d’infraestructures a la comissió tècnica que se n’encarregue.
 3. Promoure l’ús de la bicicleta com un mitjà de transport saludable, econòmic, ràpid i ecològic dins de la ciutat, i  vàlid per potenciar-ne  el turisme cultural.
 4. Fomentar una cultura de respecte entre vianants, ciclistes i automobilistes.

Les idees que exposem a continuació són les que ens han mogut a intentar obrir un espai de diàleg amb l’administració:
 1. La bicicleta és un mitjà de transport individual net, econòmic i saludable.
 2. La bicicleta no és un element minoritari ni marginal; com es demostra a altres ciutats i països. Quan les administracions creen les infraestructures adequades, la població fa servir la bicicleta.
 3. La bicicleta permet desplaçaments tant o més ràpids que el cotxe o el transport públic en el medi urbà en distàncies inferiors a 3,5 km.
 4. L’ús segur de la bicicleta a una ciutat n’és un reflex de la qualitat de vida.
 5. La consecució de l’objectiu de desplaçar-se amb seguretat i rapidesa en bicicleta per Tortosa no ha de ser ni car ni difícil si se saben combinar les idees i estratègies adequades.
 1. Tortosa pot ser un municipi capdavanter en la promoció de l’ús de la bicicleta al medi urbà per un seguit de raons:
  1. Per les seues dimensions reduïdes.
  2. Per l’existència de poblacions veïnes i barris rurals propers.
  3. Per la climatologia i el relleu propicis.
  4. Per la seua situació i entorn (proximitat del Delta, de la Via Verda del Baix Ebre i de multitud de camins rurals asfaltats).
 2. La promoció de Tortosa i rodalies com a ciutat “bici-amable” podria suposar un reclam publicitari important per al turisme de les nostres comarques, sobre tot fora de la temporada estiuenca.
 3. Totes les actuacions haurien de tenir una utilitat i un objectiu clars i una continuïtat en el temps i en l’espai (per exemple, un carril bici que no connecta centres neuràlgics no és utilitzat per ningú; quin sentit té fer la Festa de la Bicicleta un cop a l’any si després no t’atreveixes a emprar-la la resta de l’any perquè no tens seguretat).
 4. Probablement no existeixen solucions perfectes, però sí la possibilitat de millorar moltes coses. En ocasions s’haurà de triar per exemple entre el camí més directe o el més segur per a accedir al centre.

lunes, 19 de diciembre de 2011

Roda de premsa de Me Moc En Bici

Des de fa uns mesos, un grup de persones que viuen a Tortosa i rodalies s’han estat reunint regularment amb l’objectiu de millorar la seguretat dels ciclistes i promoure l’ús de la bicicleta a l’àmbit urbà.
Fruit d’aquestes converses i intercanvi d’idees ha estat la redacció d’un document amb suggeriments i propostes raonades que volem presentar a les administracions locals i comarcals.
Amb l’intenció de donar-nos a conéixer a la societat ebrenca com un col·lectiu de persones agrupades sota el nom de “ME MOC EN BICI”, que pretén ser un element dinamitzador de l’ús de la bicicleta i un interlocutor amb les administracions, convoquem una roda de premsa per al proper dimarts dia 20 de desembre a les 17:30 hores a la delegació del Col·legi de Periodistes de Catalunya a les Terres de l’Ebre (Plça. Ramon Cabrera, 7, 1r a Tortosa).