viernes, 27 de abril de 2012

Sortida urbana en bici per Tortosa - dia 29

El grup Me Moc En Bici torna a organitzar una nova sortida urbana en bicicleta, aquesta vegada el diumenge 29 d’abril, dins del marc de l’Expoebre-Ebreambient i en col·laboració amb l’Ajuntament de Tortosa. La sortida serà altre recorregut urbà, d’uns 8 km de distància i una hora i mitja de durada, amb inici i final al pavelló firal de Remolins. Començarà a les 11:00 del matí i, com a altres sortides realitzades pel grup, consistirà en un trajecte per dins del casc antic y fins al Temple i tornada al pavelló, a un ritme pausat per tal que també puguin acompanyar-nos famílies amb petits. Al llarg del recorregut es faran punts de reagrupament, on explicarem als assistents les infrastructures ciclables existents i les possibilitats de dissenyar-ne de noves.
El grup també estrà present al stand de l’Ebreambient, situat dins del pavelló firal.
Animem a qui vulgui a creure amb nosaltres en una ciutat més neta, silenciosa i saludable

jueves, 26 de abril de 2012

Tortosa en bici, dia 29

El diumenge 29 d'abril, tornem a organitzar una Pedalada Urbana a Tortosa, col·laborant amb la fira de l'ExpoEbre. Sortirà des del Pavellò Firal a les 11.00h. Farem una volta per una zona de Tortosa, per veure com es mou en bici per la ciutat, i explicar les nostres propostes de com es podria millorar la situació actual.
També us informem que tindrem un estand amb informació del nostre col·lectiu dins del Pavello.
Aqui, dos fotos de l'ultima sortida ....


miércoles, 4 de abril de 2012

Pedalada Urbana - 14 d'abril

Me Moc en Bici som un col·lectiu de gent que de manera habitual i per a usos quotidians ens movem en bici per l’àmbit urbà de Tortosa, Roquetes, Jesús i rodalies.

Els nostres objectius i la nostra raó de ser ja l’hem explicada repetides vegades a la ciutadania a través dels mitjans de comunicació, les xarxes socials i la xarrada de presentació que vam fer el passat 1 de març al Centre Cívic de Tortosa.  També l’hem feta arribar a l’Ajuntament de Tortosa i Roquetes i al Consell Comarcal del Baix Ebre.

Hem elaborat un document on presentem tot un seguit de suggeriments i idees per millorar i fer atractiu l’ús de la bicicleta pel nostre àmbit urbà. Les podeu consultar i en podeu aportar al nostre bloc (http://memocenbici.blogspot.com./ ) i al facebook.

Hem dissenyat també una proposta de vials per fer de Tortosa una ciutat més preparada per a anar en bicicleta ( també la podeu consultar al bloc). Poder circular en bicicleta per Tortosa amb seguretat no té per què implicar ni grans obres ni grans despeses. Se tracta només de mirar-nos els nostres carrers amb el convenciment que la conciliació entre vianants, bicicletes i vehicles motoritzats és possible.
A sobre del plànol de Tortosa hem fet un traçat de recorreguts que contemplen algun carril bici nou, la pacificació de carrers, carrers i voreres compartides amb vianants...

El dissabte 14 d’abril fem la nostra primera pedalada urbana. Pretenem donar a conèixer la nostra proposta a cop de pedal, in situ, i poder d’esta manera argumentar el perquè dels nostres itineraris i actuacions proposades, que insistim, busquen evitar sempre que siga possible rodar pels carrers més transitats i guanyar en seguretat per tal de poder desplaçar-nos en bici sense patir.

També pretenem visualitzar l’ús de la bicicleta de manera simpàtica, tot buscant la complicitat i l’empatia amb vianants i conductors i conductores. En cap moment pretenem col·lapsar el trànsit, ans al contrari, volem evidenciar que també en formem part.

Si acostumeu a desplaçar-vos en bici, si no ho feu perquè us fa respecte la circulació, però penseu que si hi haguessen unes condicions favorables a l’ús de la bici us decidiríeu, o si simplement us fa curiositat conèixer de primera mà les nostres propostes, us esperem dissabte 14 d’abril a les 11 del matí a la Pèrgola de Jesús. Des d’allí descobrirem com podríem arribar al Mercat de Tortosa sense patir!

Me Moc en Bici

Ordenança municipal de Tortosa referent a l'us de les bicicletes

Aquí teniu el punt de l'ordenança municipal de Tortosa que parla de les bicicletes ...

3. Bicicletes (Punt afegit en virtut d'acord de Ple de 5-12-2011)1. Les bicicletes circularan obligatòriament pels carrils bici segregats. Preferentment per la resta de carrils bici, per les calçades en zones 30 o per les vies senyalitzades específicament. Quan no existeixin aquests circularan per la calçada. Quan es donin les condicions previstes a l'apartat 6 d'aquest article, podran circular per les voreres.
2. Quan el carril bici estigui situat en vorera, els vianants el podran creuar, però no hi podran romandre ni caminar-hi. Els ciclistes respectaran sempre la preferència de pas dels vianants que el travessin i no podran superar la velocitat de 20 Km-h.
3. Quan el carril bici estigui situat en calçada, els vianants l'hauran de creuar pels llocs degudament senyalitzats i no el podran ocupar ni caminar-hi.
4. Quan els ciclistes circulin per la calçada, ho faran obligatòriament pels carrils més propers a les voreres, tot podent ocupar la part central d'aquests. Quan estigui expressament permès i senyalitzat, les bicicletes podran circular pels carrils reservats a altres vehicles.
5. Les bicicletes, a la calçada circulant com a vehicles, gaudiran de les prioritats de pas previstes en les vigents normes de trànsit.
6. En el cas de que no existeixi carril bici o altre via de les especificades en l'article 14.1, les bicicletes podran circular, excepte en moments d'aglomeració de vianants, per:
a) les voreres, andanes i passeigs de més de 5 metres i 3 metres d'espai lliure.
b) parcs públics i àrees de vianants.
c) zones de prioritat invertida en els dos sentits de circulació.
Als efectes expressats en aquest article, s'entendrà que hi ha aglomeració quan no sigui possible conservar 1 metre de distància entre la bicicleta i els vianants que hi circulin, o circular en línia recta 5 metres de manera continuada.
Les condicions de circulació de les bicicletes en aquests espais reservats per als vianants seran les següents:
a) Hauran de respectar sempre la preferència dels vianants.
b) Adequaran la velocitat a la dels vianants, sense superar els 10 Km-h.
c) S'abstindran de fer qualsevol maniobra que pugui afectar a la seguretat dels vianants, respectant la distancia de 1 metre de separació.
d) Hauran d'evitar circular a menys d'1 metre de les façanes.
7. Als carrers i vies urbanes d'especial ús, aglomeració i-o habitual concentració de persones, l'Ajuntament establirà aquelles restriccions que consideri oportunes.
8. Els conductors de bicicletes no podran circular amb el vehicle només en una roda, ni agafar-se a vehicles en marxa.
9. Els conductors de vehicles motoritzats que pretenguin avançar a un ciclista extremaran les precaucions, canviant de carril de circulació i deixaran com a mínim, un espai lateral de 1,5 metres entre la bicicleta i el vehicle.
Els conductors de vehicles motoritzats, quan circulin darrera d'una bicicleta, mantindran una distancia de seguretat prudencial i proporcional a la velocitat, que mai podrà ésser inferior a 3 metres.
10. Els altres vehicles no podran circular ni aturar-se en els carrils reservats per a bicicletes.
11. Les bicicletes hauran de dur un timbre, i quan circulin de nit han de dur llums i elements reflectants (al davant de color blanc, i al darrera, de color vermell) degudament homologats que permetin la seva correcta visualització pels vianants i conductors.
12. Les bicicletes podran dur remolc, homologat, per al transport de persones, animals o mercaderies, quan el conductor sigui major d'edat i sota la seva responsabilitat.
En cas de bicicletes que, per construcció, no puguin ser ocupades per més d'una persona podran transportar un menor de fins a 7 anys quan el conductor sigui major d'edat i sota la seva responsabilitat, en un seient addicional i amb un casc que hauran de ser homologats.
13. Les bicicletes s'han d'estacionar preferentment als llocs que habiliti l'Ajuntament o en altres sempre que es deixi un espai lliure per als vianants de tres metres. Està especialment prohibit lligar-les a arbres, semàfors, bancs o altres elements adossats a les façanes i en els llocs recollits en els títols cinquè i sisè d'aquesta Ordenança..
14. És d'aplicació a les bicicletes el que disposa l'article 37 d'aquesta Ordenança quant a retirada de vehicles, especialment quan causi deteriorament del patrimoni públic per lligar-les on tenen específicament prohibit.

I aquí el text sencer.